© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

π. Κων. Ν. Καλλιανός: ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ

Π. Β. Πάσχος, η-Γιώργης καὶ ὁ Γιώργης, Νέες καὶ παλιὲς περίεργες ἱστορίες, ἐκδ. Παρρησία, Ἀθήνα 2014, σ.σ. 114.

Ὁμολογῶ πὼς κάθε φορὰ ποὺ θὰ λάβω νέο βιβλιο τοῦ σεβαστοῦ μου Δασκάλου καὶ ἑνὸς ἐκ τῶν κορυφαίων λογίων μας, τοῦ Π. Β. Πάσχου συγκινοῦμαι,  γιατὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὸς ὁ σεμνὸς λόγιος καὶ σοφός, κάθε φορὰ ποὺ θὰ γράψει κάτι, θὰ καταθέσει, μὲ ὅλη του τὴν ἱερότητα καὶ τὸ σεβασμὸ ποὺ ἐμφορεῖται  ὁ λόγος του, τὴν ἴδια του τὴν ψυχή. Μιὰ ψυχὴ γεμάτη Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλαδα. Δυὸ μεγάλες ἀγάπες τοῦ Π. ποὺ τὶς τίμησε καὶ τιμᾶ ὅσο ἐλάχιστοι σ᾿ αὐτὸν τὸν τόπο. Καὶ δὲν εἶναι σχῆμα λόγου ἤ κολακεῖες αὐτὰ ποὺ κατατίθενται ἐδῶ, μὰ διαπιστώσεις ἑνὸς ἀναγνώστη του, ποὺ ἀπὸ τὸ 1970 ἴσαμε σήμερα ἔχει παρακολουθήσει ὅλη τὴν πνευματικὴ πορεία τοῦ σ. κι ἔχει ὠφεληθεῖ τὰ μέγιστα. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸν εὐγνωμονεῖ δημόσια, ἀλλὰ καὶ συγκινεῖται ποὺ κρατεῖ τὸ νέο του βιβλίο μὲ διήγηματα, κατανυκτικὰ (ἀγαπημένα στὸν σ.) ἀσκητικὰ κείμενα καὶ μὲ ἐπίμετρο ἕνα κήρυγμά του, γραμμένο ἐδῶ καὶ ἑξῆντα χρόνια καὶ εἰπωμένο ἀπό τὸν Ρ/Σ τοῦ Βόλου γιὰ τὴν θρησκευτική ἐκπομπή του.
Ἀπὸ δῶ λοιπόν, θὰ ἤθελα ν᾿ ἀρχίσω, κι ἄς θεωρηθεῖ ὅτι πάω ἀνάποδα. Κι ἀρχίζω ἀπὸ δῶ, γιατὶ ξέρω πὼς αὐτὲς οἱ σελίδες, τὰ προανακρούσματα τοῦ κορυφαίου του βιβλιου «Ἔρως Ὀρθοδοξίας», ἔχουν τόση ἀξία, ὅση καὶ τὰ παλιὰ ἀντικέιμενα: ἔτερψαν γενιὲς καὶ γενιὲς πιστῶν, δίδαξαν, νουθέτησαν καὶ συνέδραμαν ψυχοῦλες τοῦ Θεοῦ, ποὺ ζητοῦσαν γνήσιο λόγο, εἰλικρινῆ, ἔνθεο καὶ φωτεινό. Γιατὶ ἐκείνη τὴν ἐποχή, ὅπου περίσευε ἡ ἀκατάσχετος ἀδολεσχία , κατὰ τὸν πολύν Εὐγένιο Βούλγαρη λόγια ὅπως τὰ παρακάτω, στάλαζαν στὶς ψυχὲς γλυκασμό καὶ παραμυθία: «Μποροῦμε ὅλοι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νὰ πάρουμε τὸ δίδαγμα ποὺ δίνει, στὴν κοινωνία μας, ὁ πίνακας αὐτός [τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ].  Ὄχι σὰν μιὰ ξερὴ καὶ κρύα ζωγραφιά. Ἀλλὰ σὰν ἔνα μίλημα ζεστὸ μες᾿ στὴν καρδιά!  Ὅλοι μας κουβαλοῦμε ἕνα ἄρρωστο στὴν πλάτη μας. Ἄν ὄχι τὸν ἑαυτό μας, ἕνα γνωστό μας, ἕνα φίλο μας. Εἴτε στὸ σῶμα, εἴτε στὴν ψυχή. Καὶ δὲν θὰ βροῦμε γιατρειά, παρὰ μονάχα ἄν μὲ πίστη θὰ προστρέξουμε νὰ φέρουμε καὶ νὰ βάλουμε τὸν ἄρρωστο στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ» (σσ. 109-110). Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν, ἄν στὸ μέλλον θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ διαβάσουμε καὶ ἄλλες τέτοιες σελίδες, ποὺ ἐξηγοῦν μὲ πίστη, ἁπλότητα καὶ προσοχὴ Εὐαγγελικὲς ἤ Ἀποστολικὲς περικοπές.
Ὅμως καὶ οἱ ἄλλες δυὸ ἑνότητες ἔχουν μεγάλο ἐνδιαφέρον.
Ἡ πρώτη ποὺ φέρει τὸν ποιητικὸ τίτλο, «Στὶς ἄκρες τοῦ κόσμου» (σσ. 11-78) φιλοξενεῖ ὀχτὼ διηγήματα, γραμμένα μὲ τέχνη καὶ μὲ τὴ δεινότητα ποὺ ἔχει ὁ λόγος τοῦ Π. Γιατὶ εἶναι παλιὸς μάστορας τοῦ λόγου ὁ σ. καὶ ξέρει νὰ χτίζει τὶς λέξεις του, ὅπως ὁ καλὸς ὁ μάστορας τὰ λιθάρια, ὥστε νὰ φανεῖ να κτίσμα ὑπέροχο. «Εἶναι ἀπὸ τὶς νύχτες ποὺ δέν μπορεῖς νὰ ξεχάσεις, ὅσο κι ἄν προσπαθήσεις. Ἡ Τρίτη πάντοτε ἔχει κάτι ἀπὸ τὴ γεύση τῆς ἀποφράδας, ἀλλὰ τούτη ἐδῶ, στὸ ἔβγα σχεδὸν τοῦ Μάρτη, φορτώθηκε μὲ γεγονότα ποὺ σοῦ χαράζουν ὄχι μονάχα τὸ κορμί, μὰ καὶ τὴ σαρκα τῆς ψυχῆς» (σ. 67).
Μνῆμες καὶ γεγονότα ποὺ γίνονται σελίδες αὐτοβιογραφίας τοῦ σ. διατρέχουν τὶς ἑξηνταεφτὰ σελίδες τῶν διηγημάτων. Κι ἐδῶ θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ὑπογραμμίσω καὶ κάτι.
Πρὶν λίγο καιρὸ ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν Σέργιος, παλιὸς μαθητὴς τοῦ Πάσχου, ἐδῶ καὶ ἑξηντατρία χρόνια στὸ Ἀνώτερο Κατηχητικό (σ. 61). ραγε, πόσοι γνωρίζουν τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ «λοζώντανο θαῦμα» (σσ. 60-66), ποὺ ἔζησε κάποτε καὶ ποὺ μὲ περισσὴ εὐλάβεια καταθέτει ὁ Π. λὲς καὶ ἤθελε νὰ παρουσιάσει, παράλληλα μὲ τὸ θαῦμα, καὶ ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ  μακαριστοῦ Ἐπισκόπου;
Δὲν θέλω νὰ πῶ τίποτε γιὰ τὴν ἑνότητα Ἁγία καὶ ἀγρία ἔρημος (σσ. 81-106), ὅπου σὲ τρεῖς ἐκτενεῖς διηγήσεις παρουσιάζονται ἀσκητικὰ παλάισματα καὶ μαστύρια ἁγίων ψυχῶν. Ὁ Π. χρόνια καὶ χρόνια μᾶς τροφοδοτεῖ μὲ τέτοιες ψυχωφέλιμες σελίδες, στὶς ὀποῖες βρίσκει καταφυγὴ καὶ συνδρομὴ ὁ κάθε δοκιμαζόμενος ἄνθρωπος. Καὶ μάλιστα τοῦ καιροῦ μας. Ἄς σκύψει, λοιπόν, ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος στὶς παραπάνω σελίδες καὶ νἄναι σίγουρος πὼς δὲν θὰ χάσει.

Τῆς Μεταμορφώσεως 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails