© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ "ΦΙΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β΄ ΣΥΝΕΤΟ"

Εὐλογέειν ἐπί καλοῖς ἔργμασιν καλόν•
τό γάρ ἐπί φλαύροισι κίβδηλον καί ἀπατεῶνος ἔργον.
(Εἶναι ὡραῖο νά ἐπαινεῖς καλές πράξεις• γιατί τό νά ἐπαινεῖς τίς κακές
εἶναι ἔργο ψεύτικο καί ἔργο ἀπατεώνα.)

Δημόκριτος

ΧΡΕΟΣ ἐλάχιστο τιμῆς, ἀναγνώρισης καί ἀντιπροσφορᾶς πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζακύνθου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ ἀποτελεῖ ὁ παρών συλλογικός τόμος, μέ κείμενα πολλῶν καί γνωστῶν λίγο-πολύ, τοπικά ἤ εὐρύτερα, προσώπων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Γραμμάτων, τῆς Ἐπιστήμης. Κείμενα, εἴτε ζακυνθινολογικοῦ εἴτε ἐξωζακυνθινοῦ περιεχομένου καί ποικίλου ἐνδιαφέροντος, συναγμένα ὅλα χάρη, προπαντός, στήν πρόθυμη, εὐγενῆ καί φιλοπνευματική ἀνταπόκριση τῶν (ἐκτός τῶν μελῶν τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς) ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς ἔκδοσης αὐτῆς. Μιᾶς ἔκδοσης σεβαστικά ἀφιερωματικῆς καί σύνθετα πολυφωνικῆς, πού δέν ἔρχεται, ἁπλά, φυσικά ἤ εὔλογα, γιά νά προβάλει ἤ νά ἐπαινέσει ἕναν πρό πολλοῦ ἐπάξια καί δίκαια ἀναγνωρισμένο, στήν Ἑλλάδα καί σέ πολλές χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἱκανό δραστήριο καί ρέκτη ἐκκλησιαστικό ἐκπρόσωπο καί ἡγέτη τοῦ νησιοῦ τοῦ Ἁγίου τῆς Συγγνώμης καί τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ἕναν δημιουργικά καί πολύτροπα γνήσιο Ζακυνθινό Ἱεράρχη, μέ αἰσθητή τήν παρουσία του καί τή «φωνή» του καί πέρ’ ἀπό τά ὅρια τῆς γενέτειράς του, ὅπως εἶναι ἀναμφισβήτητα ὁ σημερινός Ποιμενάρχης τοῦ ἄλλοτε «Φιόρου τοῦ Λεβάντε», ἄξιος διάδοχος προτέρων του ἀξιομνημόνευτων Ἱεραρχῶν (Διονυσίου Δελάζαρη, Νικολάου Κοκκίνη, Νικολάου Β΄ Κατραμῆ κ.ἄ.).

Κυρίως, ἡ ἀνά χεῖρας ἔκδοση ἔρχεται, ὅπως πιστεύουμε, γιά νά τονίσει καί νά ὑπογραμμίσει ἰδιαίτερα, σέ καιρούς πολύπλευρης καί πολύσημης (τοπικῆς καί μή) κρίσης, δοκιμασίας καί ἀπαξίωσης ἤ ἄγνοιας, λήθης καί ὑποτίμησης προσώπων καί θεσμῶν, σ’ ἐποχή μάλιστα περισσῆς ἰδιοτέλειας καί ἄκρατου ἀτομισμοῦ, σέ μέρες ἀκμῆς ἤ κυριαρχίας τῆς μετριότητας, τῆς ἀνικανότητας, τῆς πλάνης..., ἔρχεται πρόσθετα, λοιπόν, νά ὑπομνήσει τήν ἀ ν ά γ κ η γι’ ἀντικειμενική, χωρίς παρωπίδες καί ταπεινές σκοπιμότητες, καί γι’ ἀνυστερόβουλη ἀνάδειξη καί ἐπιβράβευση πολλῶν βαθύτατα ἀνθρώπινων θετικῶν καί διακριτῶν ἀξιέπαινων στοιχείων. Ἐκείνων πού, μέ «ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα» τά μάτια τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς, καί ὑπερβαίνοντας κάθε εἴδους μικρότητα, ἐθελοτυφλία, συντηρητισμό, καταξιώνουν -γενναιόδωρα καί ἀκέραια στή συνείδηση καί στή σκέψη τῶν πολλῶν ἤ τῶν ἀμερόληπτων καί εὐαίσθητων κριτῶν- μιά, μέ πνεῦμα ἐλεύθερο κι ἀνήσυχο καί μέ στάση (φύσει καί θέσει) φιλόθρησκη, φιλάνθρωπη, φιλονεϊκή, φιλοπατριωτική ὕπαρξη ἤ προσωπικότητα, μέ ἔργο προσφορᾶς πολύπτυχο καί ἀνθεκτικό, αὐταπόδεικτα, διδακτικά καί παραδειγματικά σύμφωνο μέ τό πνεῦμα καί τόν ρόλο τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας. Κι ἀκόμη, μέ ἔργο πλατύτερα καί οὐσιαστικά χριστιανικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, φιλολαϊκό, προοδευτικό, ἀλλά καί μέ πορεία ἤ διαδρομή ζωῆς συνεπῆ καί ἀνοδική καί μέ λόγο καί ὕψος ἁδρό, τολμηρό, καθαρό, ἀσυμβίβαστο...

Πολλά ἀπ’ αὐτά τά στοιχεῖα, μαζί μέ ἄλλα ἰδιοσυγκρασιακά γνωρίσματα, ἔμφυτα καί ἐπίκτητα (ὄχι ἀρνητικά, ἀταίριαστα ἤ βλαπτικά), πιστεύουμε ὅτι χαρακτηρίζουν ἤ εὐδιάκριτα σκιαγραφοῦν ἰχνογραφοῦν καί τήν περίπτωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ζακύνθου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, στόν ὁποῖο τοῦτα τά «Φιόρα Τιμῆς» προσφέρονται σήμερα σάν Γνώσης καί Λόγου χαριστήριοι ἀνθοί ἤ σάν δώρημα ψυχῆς ἀναθηματικό, μέ ἀφορμή (ἤ μέ τήν εὐκαιρία) τῆς συμπλήρωσης ἐφέτος:
α) 70 χρόνων ἀπό τή γέννησή του στή Ζάκυνθο,
β) 50ετίας ἀπό τή Μοναχική Ἀφιέρωσή του στήν περιώνυμη Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στό Σινᾶ καί
γ) 15ετίας ἀπό τήν ἀνάρρησή του στόν Μητροπολιτικό Θρόνο τῆς πατρικῆς του γῆς.

Ἰδιαίτερες καί εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες ἐκφράζονται πρός ὅλους ὅσοι, ἄμεσα κ’ εὐγενικά, ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή μας γιά τήν ἀποστολή κάποιας πρωτότυπης καί ἀξιόλογης συνεργασίας. Εὐχαριστίες, ἐξάλλου, ὀφείλονται καί ἐκφράζονται πρός τόν ἀξιότιμο κ. Δημήτριο Γόνη, Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιά τήν ἐκ μέρους του ἀνάληψη τῆς κύριας εὐθήνης καί τῆς ἐπιμέλειας τοῦ ἐκδοτικοῦ αὐτοῦ πονήματος.

Ζάκυνθος, Μάϊος 2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

Ὁ Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Καποδίστριας,
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μ. Ζακύνθου – Θεολόγος - Λογοτέχνης

Τά Μέλη
1. Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Λυκογιάννης,
Θεολόγος - Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μ. Ζακύνθου
2. Ἀρχιμανδρίτης Δανιήλ Μπιάζης,
Θεολόγος
3. Διονύσης Σέρρας,
Φιλόλογος – Ποιητής – Ἐκδότης Περιοδικοῦ Ἑπτανησιακά Φύλλα
4. Διονύσης Φλεμοτόμος,
Ἐκπαιδευτικός - Ποιητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails