© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου: "Το Πάσχα είναι γιορτή των διανοιών μας" / 2011 Paschal Message of Archbishop Demetrios of America

Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. (πρός Ρωμαίους 6:4)


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Σ’αὐτή τήν μεγάλη καί ἔνδοξη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ καρδιές μας γεμίζουν μέ ἀνείπωτη χαρά, ὁ νοῦς μας ἀγκαλιάζει τό φῶς τῆς ἀληθείας καί οἱ ψυχές μας μεταμορφώνονται ἀπό τήν παρουσία Του ἀνάμεσά μας καί τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς.

Ἐδῶ πρόκειται ἀσφαλῶς γιά μιά ἡμέρα πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ, γιά μιά ἡμέρα ἀνώτερη ὅλων τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἡ ὁποία διακηρύσσει τόν θρίαμβο τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος καί τῆς πίστεως. Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα εἶναι ἐπίσης ἡμέρα ἀνακαινίσεως. Μέ δοξολογίες καί εὐχαριστίες παρουσιάζουμε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν νέα ζωή ἡ ὁποία μᾶς προσφέρεται λόγῳ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ πανηγυρισμός τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς μέ ὕμνους, προσευχές καί τήν διακήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς ὁδηγεῖ νά ἀναλογισθοῦμε τήν σχέση τῆς Ἀναστάσεώς Του μέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας, τό ἐσώτερο εἶναι μας, τίς σκέψεις καί ἐνέργειές μας, καί τίς φιλοδοξίες καί ἐλπίδες μας γιά ζωή στό παρόν καί στήν αἰωνιότητα. Ὅπως πλησιάζουμε μέ τήν λαμπάδα καί λαμβάνουμε τό φῶς τοῦ Πάσχα, ἔτσι θά πρέπει να λαμβάνει καί ὅλο τό εἶναι μας τό φῶς καί τή δύναμη τῆς Ἀνστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Διά τῆς παρουσίας Του καί τῆς χάριτός Του μεταφερόμεθα ἀπό τόν θάνατο στή ζωή καί ἀνανεωνόμεθα κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, καί ἐν καινότητι ζωῆς μεταφέρουμε αὐτό τό φῶς σ’ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Τό Πάσχα εἶναι γιορτή γιά τίς καρδιές μας, πανηγυρισμός γιά τίς ψυχές μας. Σήμερα ἡ μετάνοια ἀγκαλίζεται μέ τήν χάρη καί τήν συγχώρηση. Ἡ ἐλπίδα ὑπερνικᾶ τήν ἀπογοήτευση. Ἡ οὐράνια χαρά ἀντικαθιστᾶ τήν λύπη. Ἡ θεϊκή καί ἀσφαλής εἰρήνη βασιλεύει ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν ἀγώνων μας. Οἱ καρδιές μας ἀνακαινίζονται μέ τήν δύναμη νά συνεχίσουν τήν πορεία τῆς ἀπελευθερώσεως ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό.

Τό Πάσχα εἶναι γιορτή τῶν διανοιῶν μας. Τήν ἡμέρα αὐτή ἀποκαλύπτεται ἡ Ἀλήθεια ὡς ὑπέρτατο φῶς γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Σήμερα, τό φῶς τοῦ Πάσχα φωτίζει τίς διάνοιές μας. Λαμβάνουμε τό δῶρο τῆς θεϊκῆς σοφίας ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ μέσα στή ζωή. Ἔχουμε εὐλογηθῆ μέ τό ὅραμα τοῦ ἁγίου, τοῦ ἁγνοῦ καί τοῦ δικαίου. Μέσα στό φῶς τοῦ Πάσχα, οἱ διάνοιές μας μποροῦν νά μελετοῦν ὅλες τίς συνέπειες τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Σήμερα καί στίς ἑπόμενες ἡμέρες καί ἑβδομάδες θά διακηρύξουμε πάλιν καί πολλάκις, Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος! Μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οἱ τάφοι δέν εἶναι πλέον χῶροι θανάτου ἀλλά ζωῆς, ἡ ὁποία μᾶς δίδεται ἀπό Ἐκεῖνον ὡς τό πολυτιμότερο δῶρο.

Σ’αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή τοῦ Πάσχα, ἐκφράζω σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές σας τίς θερμότερες εὐχές μου γιά μία ὑπέροχη ἡμέρα πανηγυρισμοῦ καί ἀδελφοσύνης. Εἴθε οἱ ψυχές μας, οἱ καρδιές μας καί οἱ διάνοιές μας νά εἶναι πλήρεις εἰρήνης καί ἀγάπης, καί εἴθε ἡ χαρά μας ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἀναστάσει Του νά ἀποτελέσῃ ἀληθινή μαρτυρία τῆς νέας ζωῆς μας ἐν Αὐτῷ.
Μετά πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος


 
 
Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. (Romans 6:4)


To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Christ is Risen! Χριστός Ἀνέστη!

On this great and glorious feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ, our hearts are filled with unspeakable joy, our minds embrace the light of truth, and our souls are transformed by His presence in our midst and by His love for us.

This is most certainly a day of celebration, a day above all other days, which proclaims the triumph of life over death and offers a beautiful witness of the power of grace and faith. This Feast of Holy Pascha is also a day of renewal. In praise and thanksgiving, we present before all people the new life that is offered to us because Christ is risen from the dead!

Our commemoration of this great Feast through hymns, prayers, and the proclamation of the Gospel, leads us to consider the relationship of His Resurrection to all areas of our lives, to our innermost being, to our thoughts and actions, and to our aspirations and hopes for life now and for eternity. Just as we come with a candle and receive the light of Pascha, so too the light and power of our Lord’s Resurrection should be received into our entire being. Through His presence and grace, we are transfigured from death to life, we are renewed in the image and likeness of God, and in newness of life we carry this light into all the world.

Pascha is a feast for our hearts, a celebration for our souls. Today, repentance is embraced with grace and forgiveness. Hope overcomes despair. Heavenly joy replaces grief. Divine and assuring peace reigns over our inner struggles. Our hearts are renewed with the strength to continue the journey of liberation from sin and evil.

Pascha is a feast for our minds. On this day, Truth is revealed as a superb light for all of humanity. Today, the light of Pascha illuminates our minds. We receive the gift of the divine wisdom that guides us through life. We are blessed with a vision of what is holy, pure, and just. In the light of Pascha, our minds contemplate all of the implications of our Lord’s glorious Resurrection.

Today and in the days and weeks to come we will proclaim over and over again, “Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs bestowing life!” After Christ’s Resurrection, the tombs are no longer places of death but of life, bestowed to us by Him as this most precious gift.

On this blessed Pascha, I offer to you and your families my warmest wishes for a beautiful day of celebration and fellowship. May our souls, hearts, and minds be filled with peace and love, and may our joy in Christ and His Resurrection be a true witness of the new life we have in Him.

With paternal love in the Risen Lord,
†DEMETRIOS
Archbishop of America

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails